Учебна база

Училището разполага с много добра както материална, така и техническа база.

Училището разполага с компютърна зала , оборудвана по най-високи стандарти, с локална мрежа и високоскоростен Интернет.
Специализираните кабинети по химия, физика и биология улесняват работата по съответния предмет.
За учебните часове по физическа култура и спорт се използват двата физкултурни салона и фитнес зала, които са снабдени с всички необходими спортни уреди, както и външния двор на училището, в който през топлите дни има възможност да се провеждат всякакви видове състезания.
Индивидуалните часове по народно пеене, кавал, гъдулка, гайда и тамбура се провеждат в приветливи специализирани кабинети, които предразполагат към творческа работа.
За часовете по безопастност на движението се използва много добре оборудван кабинет.
Неразделна част от учебния процес е богатата библиотека, с която се гордее нашето училище.