Прием

на ученици в ОУ,,Антон Страшимиров"

за учебната 2005/2006 година

Прием на първокласници

3 паралелки

с възможност за изучаване на:

 • ЗИП /задължителноизбираема подготовка/

  -чужд език - английски език, немски език, френски език, руски език

  -български език и литература

  -математика

  -други предмети от учебния план, по желание на родителите

 • СИП /свободноизбираема подготовка/

  -компютри /обучение по информационни технологии/

 

1 паралелка

с разширено изучаване на музика-фолклор:

 • Индивидуално обучение по:

  -гайда

  -гъдулка

  -тамбура

  -кавал

  -народно пеене

 • Изучаване на музикални предмети: солфеж, народно пеене, хореография, музикален инструмент-гъдулка, гайда, кавал, тамбура - по избор.

 

Прием на петокласници

1 паралелка

с разширено изучаване на музика - фолклор

 

Подаване на молби по образец в ОУ"Антон Страшимиров" в помощник-дирекцията; в канцеларията на училището.

Телефони : 052/444 392 - директор, помощник-директор

052/445994 - технически изпълнител