Децата!

Те творят и ни радват.

Пролет

Снегът безшумно си замина,

реката хвърли гладкия си лед.

Запали се отново слънчева камина

и птича песен зазвуча навред.

Художник:Десислава Банева

Поет: Даниела Урумова

Дъжд

Дъжд се лее, гръм ехти

блесне, тресне, забумти...

Но отлитне ли, тогаз

ще настъпи чуден час.

Слънцето ще заблести

и дъгата ще искри.

Поет:Венелин Панайотов

Художник:Грациела Петрова

Из ,,Природата в моята жизнена среда"

... Природата е богатство, но защо хората го унищожават? Не бива да се държим като собственици на планетата. Нека всички заедно опазим застрашените видове растения и животни и спрем екологичното замърсяване. Изглежда забравяме нещо много важно- природата може без човека, но човекът не може без природата.

Текст:Биляна Коцева

Художник:Христо Валдес

Ние рисуваме свойте мечти

за нашата България - пълна с красоти!

Текст: Ивалина Рашкова

Художник:Ивалина Рашкова