График на учебното време

Начало на учебната година 15.09.2004г. /І-ва смяна/
Първи учебен срок 15.09.2004г. - 02.02.2005г.
Втори учебен срок  
за І клас 07.02.-24.05.2005г.
за ІІ-ІV клас 07.02.-31.05.2005г.
за V-VІІІ клас 07.02.-15.06.2005г.

Ваканции

Коледна 24.12.2004г.-04.01.2005г.
Междусрочна 03.02.2005г.-06.02.2005г.
Пролетна 01.04.2005г.-10.04.2005г.
Великденска 01.05.2005г.-02.05.2005г.
За първокласниците 06.11.2004г.-09.11.2004г.

График за промяна на смените

І смяна

ІІ смяна

15.09.2004г.
11.10.2004г.
08.11.2004г.
06.12.2004г.
10.01.2005г.
31.01.2005г.
28.02.2005г.
28.03.2005г.
02.05.2005г.
30.05.2005г.