Седмична програма

на ОУ,,Антон Страшимиров" за учебната 2004/2005г.

VІа VІб VІв VІг VІд VІІа VІІб VІІв VІІг VІІд VІІІа VІІІб VІІІв

V а клас

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1. български език руски език физ.възп. и спорт английски език музика
2. български език природознание руски език природознание труд и техника
3. математика български език математика руски език математика
4. музика английски език английски език история руски език
5. физ.възп.и спорт английски език изобраз.изкуство български език български език
6. история математика изобраз.изкуство математика английски език
7.       физ.възп. и спорт  

V б клас

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1. история англ./руски език български език немски език изобраз.изкуство
2. природознание български език англ./руски език български език изобраз.изкуство
3. български език математика физ.възп. и спорт англ./руски език немски език
4. български език музика труд и техника природознание англ./руски език
5. музика немски език немски език математика математика
6. математика немски език математика физ.възп. и спорт история
7.   физ.възп. и спорт      

V в клас

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1. музика изобраз.изкуство музика български език физ.възп. и спорт
2. природознание изобраз.изкуство природознание български език история
3. български език български език английски език математика музика
4. математика математика хореография физ.възп. и спорт математика
5. история труд и техника математика английски език английски език
6.   английски език български език    
7.          

V г клас

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1. български език природознание англ./фр.език история англ./фр.език
2. български език англ./фр.език изобраз.изкуство англ./фр.език математика
3. физ.възп. и спорт музика изобраз.изкуство физ.възп. и спорт труд и техника
4. история български език математика математика труд и техника
5. математика математика български език природознание музика
6.   физ.възп. и спорт   български език  
7.          

VІ а клас

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1. български език история немски/руски език музика немски/руски език
2. български език немски/руски език природознание немски/руски език английски език
3. природознание английски език география български език английски език
4. математика математика математика английски език български език
5. физ.възп. и спорт български език английски език биология история
6. биология изобраз.изкуство труд и техника география математика
7.   изобраз.изкуство музика физ.възп. и спорт физ.възп. и спорт

VІ б клас

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1. физ.възп. и спорт немски език англ./руски език български език англ./руски език
2. история англ./руски език география англ./руски език български език
3. български език математика труд и техника музика музика
4. български език изобраз.изкуство природознание природознание математика
5. биология изобраз.изкуство математика немски език немски език
6. математика български език немски език биология немски език
7.   физ.възп. и спорт физ.възп. и спорт география история

VІ в клас

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1. биология български език изобраз.изкуство география музика
2. природознание български език изобраз.изкуство български език математика
3. физ.възп. и спорт география природознание история английски език
4. труд и техника английски език математика английски език история
5. математика математика хореография биология български език
6. български език музика английски език   физ.възп. и спорт
7. музика        

VІ г клас

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1. български език англ./фр.език математика български език история
2. труд и техника математика англ./фр.език биология музика
3. труд и техника история български език англ./фр.език физ.възп. и спорт
4. биология природознание български език изобраз.изкуство англ./фр.език
5. математика музика география изобраз.изкуство математика
6. география физ.възп. и спорт физ.възп. и спорт природознание български език
7.          

VІ д клас

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1. биология англ./фр.език география биология български език
2. физ.възп. и спорт история англ./фр.език музика математика
3. математика български език математика англ./фр.език история
4. природознание български език природознание география англ./фр.език
5. български език физ.възп. и спорт изобраз.изкуство български език труд и техника
6. музика математика изобраз.изкуство физ.възп. и спорт труд и техника
7.          

VІІ а клас

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1. български език английски език труд и техника руски език география
2. български език математика английски език физика английски език
3. математика български език химия английски език български език
4. химия руски език руски език история физ.възп. и спорт
5. биология физика география български език руски език
6. музика история математика изобраз.изкуство математика
7. физ.възп. и спорт   музика изобраз.изкуство биология

VІІ б клас

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1. математика математика английски език изобраз.изкуство английски език
2. музика английски език химия изобраз.изкуство български език
3. български език история математика история физ.възп. и спорт
4. български език български език география български език география
5. химия физ.възп. и спорт биология английски език математика
6. труд и техника физика музика физика биология
7.          

VІІ в клас

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1. труд и техника български език математика история български език
2. география български език музика биология математика
3. химия математика английски език български език изобраз.изкуство
4. физ.възп. и спорт физика биология музика изобраз.изкуство
5. математика история химия физика английски език
6. български език английски език хореография английски език география
7.         физ.възп. и спорт

VІІ г клас

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1. химия история география музика математика
2. математика физика труд и техника български език англ./фр.език
3. музика англ./фр.език англ./фр.език физика география
4. биология физ.възп. и спорт български език биология български език
5. изобраз.изкуство математика математика история български език
6. изобраз.изкуство български език химия англ./фр.език физ.възп. и спорт
7.          

VІІ д клас

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1. изобраз.изкуство физика химия български език биология
2. изобраз.изкуство история математика история англ./немски език
3. биология англ./немски език англ./немски език музика математика
4. математика математика физ.възп. и спорт физика български език
5. български език български език музика физ.възп. и спорт география
6. химия български език география англ./немски език  
7. труд и техника труд и техника      

VІІІ а клас

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1. физика химия физика химия български език
2. математика математика история български език английски език
3. изобраз.изкуство английски език математика биология история
4. изобраз.изкуство български език география физ.възп. и спорт физ.възп. и спорт
5. география български език труд и техника музика биология
6. български език музика английски език английски език математика
7.          

VІІІ б клас

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1. математика български език математика български език физ.възп. и спорт
2. музика български език география английски език български език
3. български език химия история изобраз.изкуство биология
4. география математика английски език изобраз.изкуство математика
5. физика английски език физика химия история
6. физ.възп. и спорт труд и техника музика биология английски език
7.          

VІІІ в клас

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1. музика математика история биология труд и техника
2. география химия математика химия биология
3. математика изобраз.изкуство география български език руски/фр.език
4. български език изобраз.изкуство физ.възп. и спорт руски/фр.език български език
5. български език руски/фр.език руски/фр.език физ.възп. и спорт математика
6. физика български език физика музика история
7.          
Нагоре
Начало
Карта на сайта