ОУ "АНТОН СТРАШИМИРОВ" - ВАРНА
ПОЛУЧЕНИ НАГРАДИ
през учебната 2002/2003 година
 

ДЕВЕТИ НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС ВАРНА *2003

* Специална награда на Кмета на гр. Варна – Камерна вокална група за обработен фолклор при ОУ “Антон Страшимиров – гр. Варна с диригент Павлинка Тодорова
* Специална Грамота от РИО на МОН – гр. Варна – принос за опазване на българските фолклорни традиции – Диньо Маринов

Фолклорни ансамбли

* ІІ награда – Детски фолклорен ансамбъл “Варненчета” – при ОУ "Антон Страшимиров” – гр. Варна с диригенти Павлинка Тодорова и Симеон Симеонов
* ІІІ награда – Представителен фолклорен ансамбъл при ОУ “Антон Страшимиров” – гр. Варна с диригенти Павлинка Тодорова и Николай Докторов

Оркестри

* ІІ награда – Учебен оркестър при ОУ “Антон Страшимиров” –
гр. Варна с диригент Симеон Симеонов
* ІІ награда – Представителен оркестър при ОУ “Антон Страшимиров” – гр. Варна с диригент Николай Докторов

Специалност “Народно пеене”

І А група ( от 10 до 12 години)

* І награда –Илина Николаева Илиева – Vв клас – с преподавател Павлинка Тодорова
* ІІ награда – Жасмина Светославова Живкова – ІVв клас – с преподавател Дафинка Дамянова

І Б група ( от 12 до 14 години)

* І награда – Красимира Няголова Маркова – VІІв клас – с преподавател Павлинка Тодорова
* ІІ награда – Росица Петрова Костадинова – VІІв клас – с преподавател Павлинка Тодорова
* ІІІ награда – Силвия Стоянова Митева – VІІв клас – с преподавател Павлинка Тодорова

ІІ група ( от 14 до 16 години)

* Поощрителна награда – Силвия Радославова Димитрова – VІІІв клас – с преподавател Павлинка Тодорова

Специална награда
за отлично изпълнение на песни на народната певица
Соня Кънчева

* Специална награда – Антония Георгиева Панчукова VІІв клас с преподавател Павлинка Тодорова
* Специална награда – Росица Петрова Костадинова VІІв клас с преподавател Павлинка Тодорова

Специалност “Кавал” – преподавател Николай Докторов

І А група – І категория
* І награда – Павел Михайлов Михайлов ІVв клас
* ІІ награда – Живко Славчев Василев Vв клас
* Поощрителна награда – Камен Анатолиев Анастасов ІVв клас

І Б група – І категория
* ІІ награда – Светослав Живков Василев VІв клас
* ІІ награда – Нивелин Недялков Русев VІІв клас

Специалност “Тамбура” – преподавател Даниела Колева

* ІІІ награда – Йовка Валентинова Иванова VІв клас
* ІІІ награда – Милена Филчева Филева VІІв клас

Специалност “Гайда” – преподавател Диньо Маринов

* І награда – Станимир Иванов Иванов ІVв клас
* І награда – Иван Георгиев Стоянов VІІв клас
* ІІ награда – Тома Асенов Томов ІVв клас


Специалност “Гъдулка” – преподавател Симеон Симеонов

* І награда – Ралица Ангелова Ангелова Vв клас
* І награда – Иван Светославов Щерев VІІв клас
* ІІ награда – Деница Христова Христова Vв клас
* ІІ награда – Станимира Атанасова Георгиева VІв клас
* ІІІ награда – Паолина Красенова Василева ІІІв клас


ІІІ НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС
“ОРФЕЕВО ИЗВОРЧЕ” – ГР. СОФИЯ

* ІІ награда – Весела Веселинова Нейкова - ІІб клас – с преподавател Павлинка Тодорова
* Свидетелство за много добро представяне – Денка Пейкова Атанасова – ІVв клас – с преподавател Павлинка Тодорова


“СТАРОПЛАНИНСКИ СЪБОР – БАЛКАНФОЛК”
2003 Г. ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

* Почетна грамота и звание “Носител на почетния знак на “ Старопланински събор” – Жасмина Светославова Живкова – Vв клас – с преподавател Дафинка Дамянова

VІІІ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ДОБРУДЖАНСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ
НА ИМЕТО НА ИВАН ГЕОРГИЕВ – 2003 Г.

* І награда – Катя Валериева Колева – ІVв клас –
преподавател Росица Малчева
* ІІ награда – Жени Николова Николова – ІVв клас –
преподавател Росица Малчева
* ІІ награда – Денка Пейкова Атанасова – ІVв клас –
преподавател Росица Малчева

ІІІ МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ – КОНКУРС
“ФОЛКЛОР БЕЗ ГРАНИЦИ”
В ЧЕРНОМОРСКИЯ КУРОРТ АЛБЕНА

* І награда – Тома Асенов Томов – ІVв клас , специалност “Гайда”
преподавател Диньо Маринов


І НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ГАЙДАРИ В ГРАД НОВИ ПАЗАР


* І награда – Иван ГеоргиевСтоянов – VІІв клас – специалност “Гайда” с преподавател Диньо Маринов
* І награда – Тома Асенов Томов – ІVв клас – специалност “Гайда” с преподавател Диньо Маринов
* ІІ награда – Станимир Иванов Иванов – ІVв клас – специалност “Гайда” с преподавател Диньо Маринов
* ІІ награда – Димитър Георгиев Желязков – VІв клас – специалност “Гайда” с преподавател Диньо Маринов
* ІІІ награда – Явор Иванов Добрев – VІв клас – специалност “Гайда” с преподаватер Диньо Маринов +

ІІІ НАЦИОНАЛЕН РАДИО КОНКУРС “РАНО В НЕДЕЛЯ”
НА Г-ЖА ОЛГА САГАЕВА – ПРОГРАМА “ХОРИЗОНТ” БНР


* лауреат на конкурса – Красимира Няголова Маркова – VІІв клас с ръководител Павлинка Тодорова наградена със запис на 2/две/ песни в БНР, реализирани в Радио София с оркестъра на БНР през м. юни 2003г.
* лауреат на конкурса – Антония Георгиева Панчукова – VІІв клас с ръководител Павлинка Тодорова наградена със запис на 2/две/ песни в БНР, реализирани в Радио София с оркестъра на БНР през м. юни 2003г.