ОУ "АНТОН СТРАШИМИРОВ" - ВАРНА
ПОЛУЧЕНИ НАГРАДИ
през учебната 2001/2002 година
 


ОСМИ НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС – ВАРНА* 2002

Голямата награда на Община Варна – Фолклорен ансамбъл при
ОУ "Антон Страшимиров" - Варна с художествени ръководители
Павлинка Тодорова и Николай Докторов
І награда – Вокална група при ОУ "Антон Страшимиров" - Варна – с диригент Павлинка Тодорова
І награда – Представителен оркестър при ОУ "Антон Страшимиров" - Варна с диригент Николай Докторов
І награда – Дуо кавал и гайда – с художествен ръководител Даниела Инджова
ІІІ награда – Дуо тамбури – с художествен ръководител Даниела Инджова
Поощрителна награда – Начален учебен оркестър при ОУ "Антон Страшимиров" - Варна с диригент Жечко Тенев

Специалност Народно пеене
І награда - Росица Петрова Костадинова – VІв клас – преподавател Павлинка Тодорова
ІІ награда – Красимира Няголова Маркова - VІв клас – преподавател Павлинка Тодорова
ІІ награда – Жасмина Светославова Живкова - ІІІв клас – преподавател Дафинка Дамянова
ІІІ награда – Елена Емилова Москова - VІІІв клас – преподавател
Павлинка Тодорова
ІІІ награда – Катя Валериева Колева - ІІІв клас – преподавател
Росица Малчева
Поощрителна награда – Красен Маринов Николова - VІІв клас – преподавател Павлинка Тодорова

Специалност кавал
І награда – Ясен Георгиев Друмев – VІІІв клас – с преподавател
Николай Докторов

І награда – Емил Димитров Христов – VІІв клас - с преподавател
Николай Докторов
ІІ награда – Десислава Стефчева Стефанова – VІІІв клас - с преподавател Николай Докторов

ІІ награда – Никола Иванов Парушев – VІІв клас - с преподавател Николай Докторов
ІІІ награда – Павел Михайлов Михайлов – ІІІв клас - с преподавател Николай Докторов

Специалност гайда

І награда – Иван Георгиев Стоянов – VІв клас – с преподавател Диньо Маринов

Специалност гъдулка

ІІІ награда – Петър Димитров Димитров – VІІІв клас – с преподавател Жечко Тенев

Специалност тамбура

ІІІ награда – Александър Иванов Парушев – VІІв клас – с преподавател Даниела Инджова

Народната певица Соня Кънчева подари 2 компактдиска за добро изпълнение на песни от нейния репертоар на Красимира Няголова Маркова от VІв клас и на Жасмина Светославова Живкова от ІІІв клас.

ІІ НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС
“ОРФЕЕВО ИЗВОРЧЕ”- ГР. СОФИЯ

В раздел “Народно пеене” - Специална награда за Весела Веселинова Нейкова – Іг клас – с преподавател Павлинка Тодорова / запис в Националното радио /


СТАРОПЛАНИНСКИ СЪБОР – БАЛКАНФОЛК” 2002 Г.
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО


Жасмина Светославова Живкова – народно пеене - преподавател Дафинка Дамянова “Лауреат” – грамота и препоръка.


ІІ МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ – КОНКУРС “ ФОЛКЛОР БЕЗ ГРАНИЦИ” В ЧЕРНОМОРСКИЯ КУРОРТ АЛБЕНА

Жасмина Светославова Живкова – народно пеене – преподавател Дафинка Дамянова - диплом – І награда.