Из летописната книга на училището

15.091976г.

Откриване на учебната година за новото училище.

08.11.1976г. Тържествено влизане в новата сграда на училището.
18.05.1977г. Тържествено даване на име на училището.
Учебната 1981/1982г. Училището започва като Х ЕСПУ ,,Антон Страшимиров". За първи път са приети четири паралелки ІХ клас.
декември 1982г. Проведени са първите по рода си Страшимировски дни. Радостен факт е раждането на марша на училище ,,Антон Страшимиров"- текст и музика Анна Кънева.
май 1983г. Изпратен е първият випуск от десетокластници.
1986г. Честван е десетгодишния юбилей на училището.
Учебната 1991/1992г. В сградата се разкрива ОУ,,Антон Страшимиров"
Учебната 1994/1995г. Сформирана е фолклорна паралелка за народни инструменти в V клас с музикални ръководители: Николай Докторов (кавал), Теодоро Манева (гайда), Ангел Ангелов (гъдулка), Юлиян Желязков (тамбура).
Учебната 1996/1997г. Честван е двадесет годишен юбилей на училището. В седмицата на Страшимировските дни е открит компютърен кабинет.
18.02.2002г. Получен е документ от Националния музей на образованието в гр.Габрово, удостоверяващ 25 годишния юбилей на училището.
Учебната 2001/2002г. Учениците от ІІа клас с класен ръководител Татяна Димова издадоха книга ,,Във вълшебния свят на ІІа"
2002г. Издадени са компактдискове с изпълнения на учениците от фолклорните паралелки.
22.05.2002г. Проведена е Среща на поколенията.
23.05.2002г. Проведен е грандиозен Юбилеен концерт на сцената на Драматичния театър ,,Стоян Бъчваров"
Учебната 2002/2003г. Учениците от ІІІа клас зарадваха всички с издаването на втора книга със свои произведения със заглавие ,,Премислени училищни измислици"
март.2003г. Група ученици издадоха училищен вестник.
13 и 14 май 2003г. Учениците от фолклорните паралелки реализираха записи в студио ,,Класик".,,Шалом-ТV" направи видеозаписи и бе издадена видеокасета.
Учебната 2003/2004г. Отпразнуван е десет годишен юбилей на фолклорните паралелки. Той бе отбелязан с празничен концерт в зала ,,Палас".
15.09.2004г. Учебната година е открита с изцяло обновен компютърен кабинет с изградена локална мрежа и високоскоростен Интернет. Дарението е от Николай Василев. На тържеството присъства и холивудската звезда Стивън Сегал.